Stopka redakcyjna

Podmiot odpowiedzialny za treść tej witryny

Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Straße 2a
01109 Dresden
Germany

T +49-351-8895-0
F +49-351-8895-100
info@solarwatt.com

Zarząd:
Detlef Neuhaus (CEO, Sprecher)
Benjamin Frank (CFO)
Dr. Armin Froitzheim (CTO)
Sven Schwarz (CSCO)

Prezes zarządu:
Dr. Achim Wörner

Numer działalności gospodarczej: HRB 31882 w Sądzie Rejestrowym w Dreźnie

VAT N°: DE 154882861

Treść redakcyjna

Wszystkie dane, teksty i zdjęcia są własnością Solarwatt GmbH. Wykorzystanie do celów komercyjnych jest zabronione, z wyjątkiem zdjęć i tekstów przeznaczonych specjalnie dla prasy i mediów.

Ullrich Bemmann, Web Editor

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Straße 2 a
01109  Dresden

T +49-351-8895-0

F +49-351-8895-100

info@solarwatt.com

Administracja strony WWW

3m5. Media GmbH

Loschwitzer Str. 37
01309 Dresden

T +49-351-45252-0
info@3m5.de

Ograniczenie odpowiedzialności za odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych ("linków") z nielegalnymi treściami, które leżą poza władzą Solarwatt, Solarwatt ponosi odpowiedzialność jedynie wówczas, gdyby Solarwatt znało ich treść i gdyby zapobieżenie tym nielegalnym treściom było technicznie możliwe i uzasadnione.

Niniejszym Solarwatt wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których miały prowadzić linki, nie było na nich żadnych nielegalnych treści. Solarwatt nie ma jednak żadnego wpływu na treść tych stron, aktualną i przyszłą.

Dlatego Solarwatt wyraźnie odcina się od wszystkich treści w linkowanych stronach, które zostały zmienione lub dodane po tym, jak odsyłacz został ustawiony. Dotyczy to wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, jak również wpisów osób trzecich w utworzonych przez Solarwatt księgach gości, panelach i listach mailingowych.

Za nielegalne, wadliwe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji, do których nastąpiło odesłanie, odpowiada sam oferent strony, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

Zawiadomienie dotyczące mediacji UE

Unia Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online. Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej.

Certyfikaty i systemy zarządzania