Polityka prywatności

Ochrona danych

Uwagi dotyczące ochrony danych

Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Str. 2a
01109 Dresden
info@solarwatt.com
T +49-351-8895-0  
F +49-351-8895-100

Ochrona danych osobowych jest dla naszej firmy przedmiotem szczególnej troski. Chcielibyśmy, abyście Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane zapisujemy oraz jak je wykorzystujemy. Przy edycji i przetwarzaniu danych osobowych przestrzegamy wymogów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR) oraz nowej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

Niniejsze oświadczenie przybliży Państwu te aspekty naszych usług, które związane są z ochroną danych osobowych. Ponadto w odniesieniu do niektórych procedur przetwarzania, oświadczają nam Państwo, że wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych oraz przekazywanie ich osobom trzecim wyłącznie do celów wymienionych w punkcie 2 (b) pod określonymi warunkami i w określonym zakresie.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Odwołanie możesz przesłać w formie pisemnej na adres Solarwatt GmbH, Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Dresden (dalej "Solarwatt"). Wystarczy jednak wysłać wiadomość e-mail do naszego działu obsługi klienta pod adresem info@solarwatt.com. W przypadku cofnięcia zgody musimy prosić o zrozumienie, że nie możemy w ogóle świadczyć określonych usług, nie możemy ich świadczyć w pełnym zakresie lub nie możemy ich świadczyć bez zakłóceń.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Po pierwsze, gromadzenie Państwa danych osobowych pomaga nam lub naszemu partnerowi, w świadczeniu Państwu usług i porad, których Państwo potrzebują.

a) Odwiedziny na stronie internetowej

Zasadniczo mogą Państwo przeglądać naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Standardowo zapisujemy jedynie stronę internetową, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę, nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, którą z naszych stron Państwo odwiedzili oraz datę i czas trwania Państwa wizyty. W tym celu małe pliki (tzw. cookies) są umieszczane w pamięci podręcznej Państwa komputera na czas trwania Państwa wizyty. Mowa tu o tak zwanych tymczasowych plikach cookie (por. informacje o stałych plikach cookie w punkcie 6 poniżej). Odpowiednie dane są przy tym zapisywane na serwerze naszego usługodawcy webit! Gesellschaft für neue Medien mbH, Schandauer Straße 34, 01309 Dresden. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane, gdy tylko zamkną Państwo okno przeglądarki. Za pomocą sesyjnych plików cookie tworzymy tzw. identyfikator sesji do wewnętrznych celów statystycznych. Uzyskane dane są w pełni anonimowe. Państwa adres IP oraz znacznik czasu są jednak zapisywane w celach bezpieczeństwa i wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych. Adres IP jest identyfikatorem związanym z komputerem, który dostarcza informacji o komputerze używanym do uzyskania dostępu do Internetu lub używanej bramie internetowej oraz o czasie wizyty online. Termin "znacznik czasu" opisuje wartość w określonym formacie, która przyporządkowuje czas do wyniku (na przykład wyniku wysłania lub otrzymania wiadomości, modyfikacji danych, między innymi). Celem tego oznaczenia czasu jest wyjaśnienie osobom lub komputerom, kiedy wystąpiły określone wyniki.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, którzy nie są z nami powiązani. W przypadku kliknięcia na link nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych (takich jak adres IP, adres URL, pod którym dostępny jest link) przez zewnętrzne podmioty, które zostały przekazane tym podmiotom poprzez kliknięcie na link. Postępowanie zewnętrznych podmiotów jest poza naszą kontrolą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych osobowych przez osoby trzecie.

b) Wybór usługi

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy są Państwo zainteresowani konkretną poradą dotyczącą naszych produktów lub oferty i podali Państwo w tym celu dane. Zakres gromadzenia i przetwarzania danych zależy od danego produktu i usługi, której Państwo potrzebują (więcej szczegółów w punktach od 2 do 4).

c) Rezygnacja z subskrypcji wiadomości e-mail

Jeśli wysyłamy Państwu wiadomości pocztą elektroniczną (m.in. newsletter, informacje o produktach), mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości w przyszłości. Jeśli skorzystają Państwo z oferowanej przez nas możliwości rezygnacji, nie pociągnie to za sobą żadnych kosztów poza kosztami transmisji według taryfy dostawcy internetu. W tym celu można po prostu kliknąć na link zawarty w każdym e-mailu i wypisać się z usługi e-mailowej lub wysłać wiadomość na adres info@solarwatt.com. Jeżeli wyślesz nam tę wiadomość, abyśmy w przyszłości przestali wysyłać Ci e-maile, na podany przez Ciebie adres e-mail nie będą już wysyłane żadne wiadomości. Nie dotyczy to wiadomości e-mail, które wysyłamy w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy z Państwem (np. porównywalne oferty, o które Państwo prosili).

2. Doradztwo lub oferta dotycząca produktów lub komponentów SOLARWATT w zakresie wytwarzania energii, magazynowania energii lub zarządzania energią

a) Gromaone dane

W wyżej wymienionych przypadkach SOLARWATT gromadzi następujące dane:

 • płeć
 • pełne i poprawne imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • produkty, którymi wykazano zainteresowanie
 • Państwa wiadomość (jeśli dotyczy)
 • inne dane związane z produktami (jeśli konieczne)

b) Wykorzystanie danych

SOLARWATT przekazuje te dane bezpośrednio odpowiedniemu zewnętrznemu partnerowi handlowemu, który w opinii SOLARWATT jest szczególnie odpowiedni dla żądanego produktu lub wymaganych informacji, lub firmie współpracującej, która w imieniu SOLARWATT wybiera odpowiedniego partnera handlowego. Nie można przewidzieć przed lub po złożeniu przez Państwa zapytania, do którego partnera handlowego zostaną przekazane Państwa dane. Mogą być Państwo jednak pewni, że Państwa dane zostaną przekazane osobom, które posiadają odpowiednią wiedzę specjalistyczną i z reguły pracują w Państwa miejscowości.

Partner lub partnerzy handlowi skontaktują się z Państwem, a następnie prześlą Państwu indywidualne informacje.

3. Dostęp do obszaru dla partnerów handlowych

Certyfikowanym instalatorom, którzy chcą zajmować się dystrybucją naszych produktów wśród klientów końcowych, oferujemy na naszej stronie internetowej chroniony loginem obszar ("obszar dla profesjonalistów"). W celu utworzenia dostępu zapisujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane handlowe. W razie potrzeby przekazujemy te dane partnerom zewnętrznym w celu świadczenia usług.

4. Prawa osób, których dane dotyczą, do informacji, poprawiania i usuwania danych, ograniczenia i cofnięcia przetwarzania danych

Wymagania dotyczące edycji i przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 GDPR

Cel

Nasza firma opracowuje i przetwarza dane osobowe w celu nawiązania i utrzymania stosunków handlowych związanych z zamówieniem. Dotyczy to wszystkich kategorii danych w celu realizacji zobowiązań przedumownych i umownych.

Przekazywanie danych zewnętrznym podmiotom

Dane są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celu biznesowego. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim [włączając osoby trzecie mogące znajdować się w krajach trzecich o niejasnym poziomie ochrony danych (z reguły kraje spoza UE), które nie są związane z celem biznesowym] lub są przekazywane tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Zgodność przetwarzania danych z prawem

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w ramach tego, co jest dozwolone przez prawo zgodnie z art. 5, 6 i 9 GD. 5, 6 i 9 GDPR. Jeśli dane osobowe są pobierane od osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do przejrzystych informacji zgodnie z art. 13 GDPR. Zasadniczo przetwarzane i wykorzystywane są tylko te informacje, które są niezbędne do operacyjnego działania i są bezpośrednio związane z celem przetwarzania. W związku z tym spełnione są specjalne wymagania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 GDPR i § 22. 9 GDPR i § 22 BDSG. Zgodnie z GDPR edycja i przetwarzanie danych wrażliwych jest dozwolone tylko na podstawie prawa do autoryzacji lub po przedstawieniu podstawy prawnej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z Art. 15 i następnych artykułów GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, korekty i usunięcia danych, jak również ograniczenia i odwołania edycji i przetwarzania ich danych.

Prawo osób, których dane dotyczą, do odwołania

Zgodnie z Art. 13 (2)(c) GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania zgody na edycję i przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) (a) lub Art. 9 (2) (a) GDPR. Powyższe nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zgodę do momentu jej odwołania.

Jednakże odwołanie i nieudostępnienie wymaganych danych z reguły udaremnia cel, dla którego dane zostały zebrane lub muszą zostać zebrane. Do skorzystania z przysługujących Państwu praw wymagana jest forma pisemna. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres info@solarwatt.com.

Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe są usuwane, jeżeli cel ich zapisania już nie istnieje, a żadna norma prawna (np. dotycząca ustawowego okresu przechowywania) nie nakazuje ich zachowania. W tym celu stosuje się wymogi art. 17 GDPR w połączeniu z § 35 BDSG. Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe z powodów prawnych, umownych, handlowych lub podatkowych, przetwarzanie danych może zostać ograniczone na wniosek osoby, której dane dotyczą. Do skorzystania z tego prawa wymagana jest forma pisemna.

Prawo osób, których dane dotyczą, do przenoszenia danych

Firma zapewnia prawo do możliwości przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w zwykłym formacie pliku do odczytu maszynowego.

Inspektor ochrony danych firmy

Andreas Siegemund, Datenschutz Consulting Dresden GmbH, siegemund@datenconsulting.de.

Prawo do złożenia skargi

Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym kraju związkowego zgodnie z art. 77 GDPR. Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

5. Pliki cookies

Nasze strony internetowe w pewnym stopniu wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają żadnych wirusów. Cookies są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane "ciasteczka sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookies pomagają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, abyś był informowany o umieszczeniu plików cookies i zezwalał na nie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie, a także aktywował automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona. Aby dowiedzieć się, jak to działa w przypadku używanej przez Państwa przeglądarki, prosimy skorzystać z funkcji pomocy danej przeglądarki lub skontaktować się z producentem. Zalecamy jednak pozostawienie włączonych funkcji cookies, ponieważ tylko wtedy będą Państwo mogli w pełni korzystać z wysokiego komfortu użytkowania, który stale staramy się poprawiać.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procedur komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których potrzebujesz (np. funkcja logowania) są zapisywane na podstawie Art. 6 (1) (f) GDPR. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie, aby osiągnąć technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy nawyków surfowania), są one omawiane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W ten sposób odpowiednie dane są zapisywane na serwerze naszego usługodawcy (patrz punkt 1 (a) powyżej).

Pliki logowania serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Obejmuje to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • adres strony z której dokonano wejścia
 • nazwę hosta z komputera dokonującego wejścia
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

6. Google Analytics

Używamy plików cookie, aby świadczyć usługi naszym gościom, poprawić wyszukiwanie stron internetowych dla naszych klientów, lepiej zrozumieć naszych gości lub być w stanie określić ustawienia naszych gości (kraj, język, itp.). Ponadto, używamy plików cookie, aby uzyskać całkowite dane o ruchu na stronie i interakcji oraz określić trendy i statystyki. W ten sposób możemy w przyszłości zapewnić lepszą obsługę strony i lepsze narzędzia. W tym celu korzystamy z usługi Google Analytics.

Cookies to części informacji, które są wysyłane do komputera użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdy użytkownik pozostaje na stronie. Działają one w połączeniu z zawartością samej strony internetowej w celu gromadzenia i zapisywania informacji. Służą one na przykład do zapisywania i przetwarzania identyfikacji sesji na stronie internetowej.

Możesz dostosować ustawienia swojego komputera tak, abyś był informowany za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany lub abyś go dezaktywował. Ustawienia te można dostosować w swojej przeglądarce. Istnieją niewielkie różnice pomiędzy poszczególnymi przeglądarkami, dlatego należy sprawdzić w menu pomocy przeglądarki, jak prawidłowo dostosować ustawienia plików cookie. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, możliwe jest, że nie będziesz miał dostępu do niektórych funkcji, które sprawiają, że strona internetowa jest bardziej wydajna, a niektóre z naszych usług nie będą działać poprawnie.

Ponadto, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), można uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych).

Na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp();", aby zagwarantować anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

7. Facebook Custom Audiences

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologie retargetingu online, takie jak piksel firmy Facebook Ireland Limited. Technologie te pomagają nam dotrzeć do każdego użytkownika (który już wykazał zainteresowanie produktami na naszej stronie) z dostosowaną do jego potrzeb reklamą online w sieci reklamowej Facebook. Z badań na ten temat dowiedzieliśmy się, że mieszanie spersonalizowanych, związanych z zainteresowaniami reklam jest bardziej interesujące dla internauty niż reklama, która nie posiada takich osobistych odniesień. Materiały reklamowe są miksowane metodą retargetingu na podstawie analizy wcześniejszych zachowań użytkowników. Oczywiście nie są przy tym zapisywane żadne dane osobowe lub zapisywane są tylko dane pseudonimizowane, a technologie retargetingowe są stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

W tym celu na Państwa komputerze zapisywany jest plik cookie Facebooka. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, jak również dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz możliwości ustawień prywatności można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych (ustawienia prywatności) Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.php i https://www.facebook.com/ads/settings.

Poprzez usunięcie tego konkretnego pliku cookie z przeglądarki lub za pomocą funkcji "usuń wszystkie pliki cookie" można dezaktywować gromadzenie danych w celu spersonalizowanej reklamy. Sprzeciw można w każdej chwili odwołać. Możesz zrezygnować z remarketingu, odwiedzając stronę https://www.facebook.com/ads/preferences.

8. Bezpieczeństwo

Wprowadzamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe są chronione przed utratą, błędnymi zmianami lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W każdym przypadku dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnione osoby z naszej strony i tylko w zakresie, który jest niezbędny w ramach wyżej wymienionych celów. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane do coraz lepszych możliwości technicznych.

9. Linki do stron zewnętrznych

Nasza strona domowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Prosimy o zwrócenie uwagi na wyłączenie od odpowiedzialności.

10. Inspektor ochrony danych

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie opisanych powyżej danych. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.Oświadczenie o ochronie danych jest aktualnie obowiązujące i datowane na 4 grudnia 2017 roku.

W trakcie rozwoju naszej strony internetowej lub wdrażania nowych technologii może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Solarwatt GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy, aby od czasu do czasu ponownie przeczytać obowiązujące oświadczenie o ochronie danych.

Odpowiedzialnym za ochronę danych w Solarwatt GmbH jest Andreas Siegemund - Datenschutz Consulting Dresden.