Twoja inwestycja chroni planetę. My chronimy Twoją inwestycję.

Ubezpieczenie FullCoverage, oferowane we współpracy z ERGO, zabezpieczy Twoją instalację przed nieszczęśliwymi zdarzeniami.

5 lat ubezpieczenia za darmo

Kupując panele fotowoltaiczne szkło-szkło z serii Solarwatt Vision otrzymasz 5 lat ubezpieczenia FullCoverage za darmo. Możesz też od razu wykupić 10 letnie ubezpieczenie dla zupełnego spokoju ducha. Otrzymasz jeszcze lepsze warunki.

Nie da się uniknąć pecha, ale można uniknąć przykrych konsekwencji

Decydujesz się na Solarwatt, bo chcesz najlepszego sprzętu, który będzie działał przez kilkadziesiąt lat - w końcu dajemy najdłuższą, 30-sto letnią gwarancję świata! Chroni Cię ona przed awariami spowodowanymi wadami materiału i spadkiem wydajności. To twardziele, zdolne przetrwać wicher, śnieg, grad i burze.

Byłoby głupio, gdyby taki sprzęt został zniszczony przez szkodniki, tornado, lub po prostu ukradziony, prawda?

W odpowiedzi na to oferujemy ubezpieczenie od wszelkich szkód FullCoverage!

​Ta specjalna oferta obejmuje ubezpieczenie od szkód rzeczowych, błędów budowlanych i sabotażu oraz oferuje odszkodowanie za utratę możliwości użytkowania, która nastąpiła w wyniku ubezpieczonej szkody. Obejmuje ona również zwrot kosztów w przypadku zmniejszenia wydajności wskutek uszkodzenia modułów lub falownika, a nawet wskutek zmian klimatycznych!

L1120807 WEB 5

Dla tych, którzy cenią bezpieczeństwo

Aktywuj plan FullCoverage i po prostu zajmij się czymś innym. Twoja fotowoltaika ma najlepszą ochronę na świecie i będzie produkować zieloną energię przez kolejne lata.

​Dzięki temu też nie musisz uwzględniać instalacji fotowoltaicznej w ubezpieczeniu swojego budynku.

  • Od wszelkich szkód
  • Zwraca koszty utraconej produkcji
  • Bez dodatkowego ubezpieczenia

 

Trzy filary spokoju umysłu

Od wszelkich szkód

W przypadku celowego zniszczenia lub kradzieży pojedynczych elementów lub całego systemu, wszelkie koszty naprawy i ponownej instalacji zostaną zwrócone. Otrzymasz koszt nowych urządzeń. Płacimy też za ewentualne roboty ziemne, murarskie i podobne koszty.

Ubezpieczenie pokrywa:
Instalację fotowoltaiczną, w tym moduły fotowoltaiczne, Sterownik Solarwatt Manager, magazyn energii, konstrukcję montażową, kable, MSR, system monitoringu.

Ubezpieczenie obejmuje:
Kradzież, kradzież z włamaniem, rabunek, szkody majątkowe spowodowane zaniedbaniem, błędem użytkownika, przepięciem elektrycznym, powodzią, sabotażem, wadami konstrukcyjnymi i materiałowymi, burzą, gradem, mrozem, naporem śniegu oraz szkodami wyrządzonymi przez gryzonie.​

Wartość ubezpieczenia to całkowity koszt nowej instalacji

Utrata możliwości użytkowania

Na skutek szkody objętej ubezpieczeniem (również przy roszczeniach gwarancyjnych).

Zepsuta instalacja nie będzie produkować zielonej energii. Zrekompensujemy Ci te straty, do czasu, aż nowa lub naprawiona instalacja nie zacznie ponownie działać - maksymalnie przez 12 miesięcy.

Wysokość rekompensaty wynosi 2€/kWp dziennie w okresie od kwietnia do września i 1€/kWp dziennie od października do marca.

Udział własny: 250€ na inwerter lub 75€ w przypadku korzystania z inwerterów Froniusa, SMA, SolarEdge lub StecaGrid.

Gorsze uzyski

Powinieneś móc polegać na swojej progrozie uzysku. Jeśli w okresie ubezpieczenia warunki pogodowe pogorszą się na tyle, że roczne uzyski spadną poniżej obliczonej prognozy (-+10%), otrzymasz zwrot utraconych dochodów.

Ubezpieczenie nie pokrywa jednak strat związanych z nowymi źródłami cienia lub powstałych wskutek zabrudzeń.

Zmieńmy planetę razem. Bezpiecznie. Dołączysz do nas?